Opravy a nátěry taškových střech

Působením povětrnostních vlivů na střechu, má nežádoucí účinky. Celá střecha, neboli každá taška ztrácí na svoji tloušťce. Postupem času je tloušťka tašek stále slabší a slabší až dochází k rozpad a dojde k nevyhnutelné výměně celé střechy. Je zbytečné měnit starou střechu za novou.

Provedení

Postup opravy je následující:

  1. Nejprve očistíme střechu od mechů a lišejníků tlakovou vodou. Po očištění zůstane střecha bez veškerých nečistot. Dále provádíme případnou výměnu jednotilvých tašek. Střecha je pak připravena na nátěr.
  2. Provádíme dva nátěry hydroizolační barvou, je to velmi pružný nátěr, který umožňuje zakrýt a utěsnit mikrotrhliny a jiné jemné povrchové vady ve střešní krytině. Vytváří se trvalí, vodě a povětrnosti odolný nátěr, který chrání krytinu před ultrafialovým zářením.