Opravy a nátěry eternitových střech

Působením povětrnostních vlivů na střechu, má nežádoucí účinky. Celá střecha, neboli každá eternitová šablona ztrácí na svoji tloušťce. Postupem času je tloušťka šablon stále slabší a slabší až dochází k poškozování(praskání). Čím je střecha starší, tím dochází k častějšímu poškozování šablon, až dojde k nevyhnutelné výměně celé střechy. Je zbytečné měnit starou střechu za novou.

Provedení

Postup opravy je následující:

  1. Očištění tlakovou vodou
  2. Drobné opravy
  3. Penetrační nátěr
  4. Nátěr

  • ad1. Vycházíme z principů impregnace porézních materiálů kvalitními nátěrovými hmotami. Dřívější praxe byla taková, že základní očištění střešní krytiny bylo prováděno drátěnými kartáči, nebo podobým nešetrným způsobem. My používáme vysokotlaký čistič WAP, který tlakovou vodou odstraní mechy, lišejníky, zvětralé části a další nečistoty, ale přitom nepoškozuje nosnou vrstvu krytiny.
  • ad2. Drobné úlomky, nebo jiné nedostatky, které se uvolnily při čištění, nebo chybí už z dřívější doby, je třeba v této fázi nahradit a opravit, aby bylo možné střechu natřít jako celek. To je i vhodný čas pro výměnu oplechování, nebo prasklých hřebenáčů.
  • ad3. penetrační náter pronikne hluboko do povrchu a tím zabrání pronikání vlhkosti.
  • ad4. Eternitovou střechu natíráme dvouvrstvým nátěrem. Barva má hydroizolační vlastnosti, to znamená, že je to barva, která odpuzuje vodu a tudíž nedochází k vsakování, což je jeden z vlivů, který škodí eternitovým šablonám. Po nátěru se na eternitových šablonách vytvoří silná vrstva, která zastaví a zabrání dalšímu slábnutí šablon, zatmelí drobné prasklinky a sníží nasákavost na minimum. Tím prodloužíme životnost Vaší střechy.